Name: skov og vand.jpg.
Nyheder
14/12 2021
Orientering fra Thyholm Vandværk
Renoveringen på vandværket er afsluttet. Der var blot enkelte afbrydelser af vandforsyningen i få minutter.
Michael har desværre sagt sin stilling op, og havde sidste dag d. 3/12. Bestyrelsen har aftalt med Henriks Smede og MC, at han varetager de arbejdsopgaver, som vandværket skal have udført. Henvendelser fra forbrugerne til Thyholm Vandværk, skal ske til Benny Sørensen (næstformand) tlf. 20937203 eller Benny Møller (formand) tlf. 29851636
På bestyrelsens vegne
Benny Møller
Renovering på værket
4-9-2021
Se varsel om lukning af vand på siden "Velkommen"

24-5-2021

Renoveringen af værket er næsten afsluttet. Der er ikke planlagt flere driftsforstyrrelser, så forbrugerne bliver ikke berørt at de sidste småjusteringer.
Nogle af de forbrugere, som kontaktede os pga. lugt og farve i vandet, har meddelt, at vandet nu er ok eller næsten ok.
Renoveringen har været omfattende. Det har drejet sig om udskiftning af 2 stk. 8000 liters filtertanke med diverse rørføringer. Elektrikeren har udskiftet styresystemet og hele elinstallationen.
Som noget nyt er der monteret UV anlæg, som dræber eventuelle bakterier i vandet, når det pumpes fra værket. UV anlægget må kun bruges, hvis der bliver konstateret en forurening, og kun efter tilladelse fra Struer Kommune. Med UV anlægget har værket et sikkerhedsnet, så der kan handles hurtigt og effektivt til gavn for forbrugerne.
Renoveringen har taget lang tid og givet uforudsete problemer for forbrugerne, og det beklager vi.

Bestyrelsen

Name: Billede-af-Vandværk-300x225.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Thyholm Private Fælles Vandværk A.M.B.A.
Kalkværksvej 4B, 7790 Thyholm
bennyzm@outlook.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net