Name: skov og vand.jpg.
Alarmeringsliste - Offentlig

Myndigheder:

Beredskabsstyrelsen
Kommune
Fødevare direktoratet
Embedslægen
Levnedsmiddelstyrelsen
Giftinformationscenter
Analyselaboratorium
Alarmcentralen / Miljøvagt
Politi
Hospital / lægevagt
Falck
Lægehuset kl. 8-16
Vandteknisk support


Fødevareregion
Region

Afd. toksilogi
Eurofins

DVN ApS.
4582 5400 / 4590 60003969 6600
35453545
7022 4266 / miljo@eurofins.dk
112
1149866 6666 / 6039 9660

Information:

Lokal avis
Lokal radio
DR Regional (DR)
TV2 - regional
DR TV
TV - Byen
35 20 30 40

Name: Billede-af-Vandværk-300x225.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Thyholm Private Fælles Vandværk A.M.B.A.
Kalkværksvej 4B, 7790 Thyholm
bennyzm@outlook.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net