Name: skov og vand.jpg.
Alarmeringsliste - Lokal

Bestyrelsen:

Formand
Næstformand
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Vandværks-passer
Benny Møller
Rudolf Lager
Benny Sørensen
Ulrik Ebbesen
Jørgen Christensen
Michael Nygaard
9787 1636 / 2985 1636 / bennyzm@outlook.dk
9787 5550 / 2373 7679 / lager7790@gmail.com
2093 7203 / bamse-s1@live.dk
2184 1420 / ue@thyholm.be
2666 5458 / mette_christensen2@hotmail.com
thyholmvand@gmail.com

Håndværkere og materiel:

Elektriker
VVS
Entreprenør
El-forsyning
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Teknisk rådgiver
Vandtankvogn/palletanke
Afmærkningsmateriel
EL-Jacobsen

Lyngs Entreprenør
ThyMors Energi
Lindegården I/S
Lyngs Entreprenør
DVN ApS.
Beredskabsinspektør
Beredskabsinspektør

9787 1811

9787 8158 / 4085 8185

9787 5185
9787 8158 / 4085 8185
9866 6666 / 6039 9660 / dvn@dvn.dk
3062 8965
3062 8965

Følsomme forbrugere:

Plejehjem 
Skole
Børneinstitutioner 
Dagplejekontoret 
Læger 
Tandlæger
Levnedsmiddelproducenter
Landbrug med dyrehold
Aksel Schødt
Thomas Graugaard
Hovedgaden 61, Hindselsvej 32,
Finn Kristensen

Akov Overgaard
Jan Bach Mose
John Vangsgaard
Steen Mogensen
Mads Hove
Kim Langgaard
Solvang
Thyholm Skole
Thyholm Børnehave
Thyholm Dagtilbud
Lægerne i Hvidbjerg
Anette Krarup
Hvidbjerg Bager

Styvelvej 5

Semvej 8, Rokkjærvej 5, Grønholmevej 9Grønholmevej 19
Hindselsvej 24
Mosevej 4
A.C. Hoppesvej 9
Bakkedalvej 10
Tambohusvej 17
Hindselsvej 6
97871136
96848620
97871452
21280574
97871344
97871440
97841058

97872810
97871369
Mellemvej, Hellerødvej 17
9787292927835284
97871676 / 40361676
97871261
97872575
97872053 / 22250053
97875460
26205131
Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Thyholm Private Fælles Vandværk A.M.B.A.
Kalkværksvej 4B, 7790 Thyholm
bennyzm@outlook.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net