Name: skov og vand.jpg.
Alarmeringsliste - Lokal

Bestyrelsen:

Formand

Næstformand

Sekretær


Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Daglig leder
Benny Møller

Benny Sørensen

Jørgen Christensen

Ulrik Ebbesen

David Ebbesen

Michael Nygaard
2985 1636
bennyzm@outlook.dk
2093 7203 / bamse-s1@live.dk

2666 5458
jorgenriis59@hotmail.com

2184 1420 ue@thyholm.be
24458102 kaedar.dk@gmail.com

thyholmvand@gmail.com

Håndværkere og materiel:

Elektriker

Entreprenør


El-forsyning

Nødstrømsanlæg

Teknisk rådgiver


Vandtankvogn/palletanke
Afmærkningsmateriel
EL-Jacobsen

Thyholm Maskinstation

ThyMors Energi

Lindegården I/S

DVN ApS.


Beredskabsinspektør
Beredskabsinspektør

20487935

97868788 / 40743001


9787 5185

9787 8158 / 4085 8185

9866 6666 / 6039 9660 / dvn@dvn.dk

3062 8965

3062 8965

Følsomme forbrugere:

Plejehjem 
Skole
Daginstitution

 
Dagplejekontoret
 
Læger
 
Tandlæger

Landbrug med dyrehold:
Aksel Schødt

Thomas Graugaard
Hovedgaden 61

Finn Kristensen


Jan Bach Mose

John Vangaard

Henrik Holm

Kim Langgaard
Solvang
Thyholm Skole
Thyholm Børnehus

Thyholm Dagtilbud
Hvidbjerg

Anette KrarupStyvelvej 5

Sembvej 8
Rokkjærvej 5
Hellerødvej 17
Mellemvej 17
Hindselsvej 24

Grønholmevej 9
Grønholmevej 19


Mosevej 4

A.C. Hoppesvej 9

Bakkedalvej 10

Hindselsvej 6Meldgaardsvej 8A
97871136
96848620
96848955


20646757

73708940

9787144028103592

22111369

97871369
97872929/51227901

20779984/97871261

97871146/40910198

22195487
26205131
Name: Billede-af-Vandværk-300x225.jpg.
Find vej til vandværket:

cookie-banner.limited access banner title


cookie-banner.limited access banner description

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Thyholm Private Fælles Vandværk A.M.B.A.
Kalkværksvej 4B, 7790 Thyholm
bennyzm@outlook.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net