Name: skov og vand.jpg.
Velkommen til Thyholm Vandværk
Generalforsamling
Onsdag den 21-02-2024.
KL 1900 i Midtpunktet. Husk at der er tilmelding af hensyn til køkkenet
Tilmelding til Jørgen 26665458 eller Benny 29851636
-------------------------------------------------------------------------
Det er nødvendigt at lukke for vandet til alle forbrugere fra kl. 8.00 til ca. kl 10 torsdag den 29. september. Årsagen til dette er, at der skal foretages en mindre ændring på vandværket.
På bestyrelsens vegne
Benny Møller
-------------------------------------------------------------------------
fredag d. 24/6 2022
Til orientering.
Der arbejdes p.t. på Valmuevej med udskiftning af gamle vand - og fjernvarmerør. Vi håber på, at arbejdet er afsluttet inden udgangen af uge 27. De berørte beboere er orienteret.
i uge 27/28 begynder gravearbejde på Rolighedsvej, og der bliver sat målebrønde på de adresser, hvor der nu kun er stophaner. Udgangspunktet er, at målebrønde bliver sat ca. 1 meter fra skel. Dette arbejde skal være færdigt senest i uge 31.
I uge 32 påbegyndes arbejdet med at udskifte vand - og fjernvarmerør på Rolighedsvej.
Vi beklager for de eventuelle gener, som det nødvendige arbejde kan give.
På bestyrelsens vegne
Benny
-------------------------------------------------------------------------
Mandag d 25-4 vil der på Vestergade vil der blive lukket for vandet
i en kort periode grundet reperationsarbejde.
PBV. Benny Møller

24/09-2021
Vi må med beklagelse meddele, at der har været nogle uforudsete reparationer, så vi vil nok nærme os november måned før anlægget kører normalt igen. Vi forventer dog, at det fortsat ikke vil få indflydelse på vandforsyningen, men teknikken kan jo drille!
PBV. Benny Møller

04/09 2021
Renovering af Vandværket kan medføre forstyrrelser af vandforsyningen fra torsdag d. 9. september og ca. 14 dage frem. Vi forventer, at det vil dreje sig om korte afbrydelser af vandforsyningen, men det afhænger af, hvordan renoveringen vil forløbe.
PÅ bestyrelsens vegne
Benny Møller

05/5 2021
Mandag den 10. maj vil der igen blive lukket for vandet kl.8.00 i ca. halvanden time.Vi forventer, at det er sidste gang i renoveringsprocessen.
Den seneste vandprøve fra d. 29. april viser, at der stadig er jern og mangan i vandet, hvilket giver farve og metalsmag. Med hensyn til dette, er der tilsyneladende en positiv udvikling ud fra de få tilbagemeldinger, vi har fået. Vi vil meget gerne høre fra flere, så vi kan danne os et indtryk af problemets omfang.
Der skal tages prøver igen på mandag den 10., men det tager 5 arbejdsdage før analyserne er klar.
Vi beklager de problemer, som mange forbrugere har haft og stadig har, og vi glæder os til at problemet er løst!
På bestyrelsens vegne
Benny Møller


29/4
Lukning af vand for alle forbrugere af Thyholm Vandværk i forbindelse med renovering på værket, vil der blive lukket mandag d. 3. maj kl. 8.00 i ca. 1 time. Senere på ugen vil der igen være brug for at der lukkes for vandet, ligeledes i ca 1 time. Nærmere besked om dag og tidspunkt når vi ved mere. Læs det her på siden.PÅ bestyrelsen vegneBenny Møller

Mandag d. 19/4 2021.
Der har været få henvendelser til Vandværket i weekenden om metalsmag i vandet. Vi er også blevet gjort opmærksom på, at der er skrevet om det på Facebook. På Vandværket er der et renoveringsprojekt i gang, og det skal naturligvis undersøges, om det har forbindelse med metalsmag i vandet.
Tirsdag d. 27/4 2021.
Klokken 20.44 fik jeg en mail fra en forbruger, som fortalte, at vandet stadig har metalsmag. Det var henvendelse nr. 2 om det samme inden for de seneste dage. Vi er sikre på, at metalsmagen kan kædes sammen med renoveringsarbejdet på vandværket, og vi ved, at det er fuldstændig ufarligt at drikke vandet. Sagen er drøftet med Struer Kommune, som er enige med os i, at tiden løser problemet. Vi kan dog anbefale de forbrugere, som stadig har metalsmag i vandet, om at lade vandet løbe ca. 10 minutter.
Vi er klar over, at de berørte forbrugere oplever det som rigtig træls, men vi forventer at problemet snart er løst.
Det er vigtigt for os at vide, når der er problemer med vandet fra Thyholm Vandværk, og også når vandet igen er ok. Derfor vil vi opfordre til, at vi får besked via telefon, 29851636.

OPLYSNING: Jeg forventer at kunne give en orientering i morgen, onsdag, om lukning af vandet for alle forbrugere, muligvis allerede torsdag. Efter genåbning af vandet, opfordrer vi til, at begrænse vandforbruget, for at sikre, at alle kan få vand, da vandtrykket vil være lavere end normalt.
Se det her på hjemmesiden i morgen efter kl 12.
28/4
Lukningen af vand er foreløbig udsat til mandag d. 3/5. Vi forventer at lukningen vil vare max 1 time. Nærmere besked når vi ved mere.

Metalsmag i vandet.
Vi har i dag fået analyse af vandet og der er, som forventet, forhøjet tal i.f.t. jern. Nogle forbrugere har bemærket, at vandet ikke er så klart som det plejer. Dette skal ses som en følge af jern i vandet og det er, som tidligere nævnt, helt ufarligt at bruge vandet.
Er der spørgsmål til dette, så ring 29851636 (Benny)
ved en større renovering på vandværket, er der konstateret forhøjet tal i.f.t jern flere steder på lednings nettet. Der arbejdes på højttryk på sagen. Kommunen er orienteret om forholdene, der bliver taget adskillige prøver af vandet som kan konstatere at det er ufarligt at drikke. Renoveringen drejer sig om 2 stk. nye filtre indeholdende 8m3 vand hver, samt helt ny manifold, hvor i der bliver sat UV filter på som en fremtids sikring af vandet. Årsagen til at der kan opleves brunt vand er at der er blevet hvirvlet en større mængde jernholdig bundfald, fra rentvandstanken som er kommet ud på ledningsnettet. der arbejdes med at få skyllet ledningsnettet rent for det jern holdige vand, og der vil kunne gå noget tid inden at alle er kommet med.
Er der spørgsmål til dette, så ring 29851636 (Benny)


Kontakt til Vandværket:Benny MøllerMobil: (+45) 2985 1636e-mail: bennyzm@outlook.dk
Name: Billede-af-Vandværk-300x225.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Thyholm Private Fælles Vandværk A.M.B.A.
Kalkværksvej 4B, 7790 Thyholm
bennyzm@outlook.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net