Takster

Gældende for 1/10-2019 til 30/9-2020

Driftsbidrag

 

 

Excl. moms
kr.

Incl. moms
kr.

Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed 1000,00 1250,00
Måler nr. 2 på ejendom/boligenhed 200,00 250,00
Vandafgift pr. m³ 3,50 4,38
Statsafgift af ledningsført vand +
drikkevandsbidrag pr. m³ fra d. 1/1 2018
6,37 7,96

Gebyr:

Flyttegebyr incl. måleraflæsning 300,00 375,00
Ændring af årsopgørelse 300,00 375,00
Gebyr for oplysning af vandforbrug til ejendomsmægler/advokat 300,00 370,00
Rykkergebyr 150,00 Momsfri
For sent indsendt eller ikke godkendt aflæsningskort 150,00 Momsfri
Lukke- og genåbningsgebyr +
faktiske omkostninger
500,00
???
625,00
???
Hvis lejer ikke betaler, hæfter ejer for det skyldige beløb.

Tilslutninger

 Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Hovedanlægsbidrag pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig, boligenhed 3.147,00 3.933,75
Øvrige forbrugere 0 – 500 m³/år 3.147,00 3.933,75
Øvrige forbrugere 501 – 2.000 m³/år (2 x bidrag) 6.294,00 7.867,50
Øvrige forbrugere 2.001 – 5.000 m³/år (3 x bidrag) 9.441,00 11.801,25
Øvrige forbrugere 5.001 – 10.000 m³/år (4 x bidrag) også videre pr. 5000 m3/år 12.588,00 15.735,00
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. ejendom (matr.nr.) 26.511,00 33.138,75
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr.nr.) 34.045,00 42.556,25
Stikledningsbidrag pr. stk. 7.765,00 9.706,25

Landzone

Alle priser er excl. moms 0 –
500 m³
501 –
2.000 m³
2.001 –
5.000 m³
5.001 –
10.000 m³
Hovedanlægsbidrag 3.147,00 6.294,00 9.441,00 12.588,00
Forsyningsledningsbidrag i landzone 34.045,00 34.045,00 34.045,00 34.045,00
Stikledningsbidrag 7.765,00 7.765,00 7.765,00 7.765,00
Total 44.957,00 48.104,00 51.251,00 54.398,00

Byzone

Alle priser er excl. moms 0 –
500 m³
501 –
2.000 m³
2.001 –
5.000 m³
5.001 –
10.000 m³
Hovedanlægsbidrag 3.147,00 6.294,00 9.441,00 12.588,00
Forsyningsledningsbidrag i byzone 26.511,00 26.511,00 26.511,00 26.511,00
Stikledningsbidrag 7.765,00 7.765,00 7.765,00 7.765,00
Total 37.423,00 40.570,00 43.717,00 46.864,00

Godkendt af generalforsamlingen for Thyholm Private Fælles Vandværk samt Struer Kommune.

Godkendt af Struer kommune