Takster

Gældende for 1/10-2015 til 30/9-2016

Driftsbidrag

 

 

Excl. moms
kr.

Incl. moms
kr.

Fast årlig afgift pr. ejendom/boligenhed 500,00 625,00
Måler nr. 2 på ejendom/boligenhed 200,00 250,00
Vandafgift pr. m³ 2,50 3,13
Statsafgift af ledningsført vand +
drikkevandsbidrag pr. m³ fra d. 1/1 2015
6,53 8,16

Gebyr:

Flyttegebyr incl. måleraflæsning 100,00 125,00
Ændring af årsopgørelse 100,00 125,00
Rykkergebyr 150,00 Momsfri
For sent indsendt eller ikke godkendt aflæsningskort 100,00 Momsfri
Lukke- og genåbningsgebyr +
faktiske omkostninger
500,00
???
625,00
???
Hvis lejer rejser uden at betale, hæfter ejer for det skyldige beløb.

Tilslutninger

 Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

Hovedanlægsbidrag pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig, boligenhed 3.147,00 3.933,75
Øvrige forbrugere 0 – 500 m³/år 3.147,00 3.933,75
Øvrige forbrugere 501 – 2.000 m³/år (2 x bidrag) 6.294,00 7.867,50
Øvrige forbrugere 2.001 – 5.000 m³/år (3 x bidrag) 9.441,00 11.801,25
Øvrige forbrugere 5.001 – 10.000 m³/år (4 x bidrag) 12.588,00 15.735,00
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. ejendom (matr.nr.) 26.511,00 33.138,75
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr.nr.) 34.045,00 42.556,25
Stikledningsbidrag pr. stk. 7.765,00 9.706,25

Landzone

Alle priser er excl. moms 0 –
500 m³
501 –
2.000 m³
2.001 –
5.000 m³
5.001 –
10.000 m³
Hovedanlægsbidrag 3.147,00 6.294,00 9.441,00 12.588,00
Forsyningsledningsbidrag i landzone 34.045,00 34.045,00 34.045,00 34.045,00
Stikledningsbidrag 7.765,00 7.765,00 7.765,00 7.765,00
Total 44.957,00 48.104,00 51.251,00 54.398,00

Byzone

Alle priser er excl. moms 0 –
500 m³
501 –
2.000 m³
2.001 –
5.000 m³
5.001 –
10.000 m³
Hovedanlægsbidrag 3.147,00 6.294,00 9.441,00 12.588,00
Forsyningsledningsbidrag i byzone 26.511,00 26.511,00 26.511,00 26.511,00
Stikledningsbidrag 7.765,00 7.765,00 7.765,00 7.765,00
Total 37.423,00 40.570,00 43.717,00 46.864,00

 

Godkendt af bestyrelsen for Thyholm Private Fælles Vandværk