Alarmeringsliste – Lokal

 

Bestyrelsen: Att. navn Telefon E-mail
 Formand Benny Møller 97871636
29851636
bennyzm@outlook.dk
 Kasserer
 Næstformand Rudolf Lager 97875550
23737679
lager7790@gmail.com
 Bestyrelsesmedlem Michael Gravesen 22326214 gravesenthyholm@gmail.com
 Bestyrelsesmedlem Niels Holm 26835524 niels.annamarie@gmail.com
Driftspersonale:
 Vandværks-passer Michael Nygaard thyholmvand@gmail.com
Håndværkere og materiel:
Elektriker EL-Jacobsen 97871811
VVS
Entreprenør Lyngs Entreprenør 97878158
40858185
El-forsyning ThyMors Energi
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Telefon
Naturgas (påvisning af kabel)
Naturgas
Nødstrømsanlæg Lindegården I/S 97875185
Rendegraver Lyngs Entreprenør 97878158
40858185
Brøndborer
Teknisk rådgiver DVN ApS. 98666666
60399660
dvn@dvn.dk
Vandtankvogne og palletanke Beredskabsinspektør 30628965
Afmærkningsmateriel Beredskabsinspektør 30628965
Lækageudstyr
Slamsuger
Nabovandværker
Følsomme forbrugere
Plejehjem  Solvang 97871136
Skole  Thyholm Skole 96848620
Børneinstitutioner  Thyholm Børnehave 97871452
Dagplejekontoret  Thyholm Dagtilbud 21280574
Læger  Lægerne i Hvidbjerg 97871344
Tandlæger  Anette Krarup 97871440
Levnedsmiddelproducenter  Hvidbjerg Bager 97841058
Landbrug med dyrehold
Aksel Schødt Styvelvej 5 97872810
Thomas Graugaard 97871369
Hovedgaden 61, Hindselsvej 32, Semvej 8, Rokkjærvej 5, Mellemvej, Hellerødvej 17
Finn Kristensen Grønholmevej 9
Grønholmevej 19
97872929
27835284
Akov Overgaard Hindselsvej 24 97871676
40361676
Jan Bach Mose Mosevej 4 97871261
John Vangsgaard A.C. Hoppesvej 9 97872575
Steen Mogensen Bakkedalvej 10 97872053
22250053
Mads Hove Tambohusvej 17 97875460
Kim Langgaard Hindselsvej 6 26205131